Κατασκευή E-shop μέσω ΕΣΠΑ

360º Digital Marketing Campaign

Τα Κρεοπωλεία Ελληνικόν αποτελούν μια αλυσίδα κρεοπωλείων – delicatessen με 10 καταστήματα σε όλη την Θεσσαλονίκη. Tα Κρεοπωλεία Ελληνικόν από την ίδρυσή τους το 2005 έως και σήμερα, πάντα πιστά στις άξιες τους, καλύπτουν υπεύθυνα τις καθημερινές διατροφικές ανάγκες των πελατών τους παρέχοντας σε προσιτές για όλους τιμές αρίστης ποιότητας κρέατα.

Τα Κρεοπωλεία Ελληνικόν ήρθαν σε εμάς έχοντας ένα βασικό πρόβλημα να αντιμετωπίσουν: Το πως θα μπορέσουν να μεταβιβάσουν, σε online επίπεδο, την ίδια εμπειρία που λάμβαναν οι πελάτες στα καταστήματα. Μιας και η πρότερη εικόνα που διατηρούσαν σε επίπεδο website και social media δεν επαρκούσε για να πετύχει τον σκοπό αυτό, το έργο που μας ανατέθηκε ήταν απαιτητικό αλλά ταυτόχρονα ενδιαφέρον και συναρπαστικό για εμάς.

Τα βήματα που ακολουθήσαμε ήταν τα εξής:

Παραγωγή Περιεχομένου Φωτογράφηση Προϊόντων


Φωτογραφίες Προϊόντων που χρησιμοποιούνταν πριν

Φωτογραφίες Προϊόντων μετά την φωτογράφηση που πραγματοποιήσαμε

Κατά το σχεδιασμό της φωτογράφησης που πραγματοποιήθηκε δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην αποτύπωση της φρεσκάδας και της μοναδικότητας των προϊόντων με τέτοιο τρόπο ώστε να επικοινωνείται αποτελεσματικά η ανώτερη ποιότητά τους.

Επανασχεδιασμός Ιστοσελίδας
kreopoleia_website_slider_inyourcity

Το βασικότερο κομμάτι μιας επιτυχημένης online πολυκαναλικής στρατηγικής αποτελεί η ιστοσελίδα. Το website των κρεοπωλείων σχεδιάστηκε εξ αρχής ενσωματώνοντας σε αυτό το υλικό που παράξαψαμε σε εικαστικό και φωτογραφικό επίπεδο.

Omnichannel Strategy

Για τα Κρεοπωλεία Ελληνικόν επιβράβευση στην αγάπη των πελατών του αποτελούν οι εβδομαδιαίες προσφορές του. Οι προσφορές έχουν καθιερωθεί ως αναπόσπαστο κομμάτι των κρεοπωλείων, έχοντας αποκτήσει πιστό κοινό.
Οι προσφορές αυτές επικοινωνούνται εβδομαδιαίως σε 5 διαφορετικά επίπεδα:
– Offline στα καταστήματα μέσω flyers
– Online μέσω τη ιστοσελίδας
– Μέσω SMS Campaigns
– Μέσω ενημερωτικών Newsletters
– Μέσω Motion Graphics Posts στα Social Media

Εβδομαδιαίος Σχεδιασμός Έντυπων Προσφορών σε μορφή Flyer
SMS Marketing Campaigns
kreopoleia_sms_inyourcity
Email Marketing
kreopoleia_newsletter_inyourcity
Facebook Motions Graphics
TV Spot

Στα πλαίσια της ολοκληρωμένης πολυκαναλικής στρατηγικής προώθησης πραγματοποιήσαμε παραγωγή περιεχομένου σε επίπεδο τηλεοπτικού σποτ για τα εγκαίνια του νέου καταστήματος των κρεοπωλείων στην Νεάπολη.

CONTACT

Επικοινωνείστε μαζί μας για να λάβετε μία προσαρμοσμένη πρόταση συνεργασίας.

E-mail: [email protected]