Διαφημιστική εταιρεία

Creative Performance Agency

Data & Creative Mindset that converts. Tα δύο βασικότερα στοιχεία που κάνουν την InYourCity να ξεχωρίζει από οποιαδήποτε άλλη διαφημιστική εταιρεία.

Με ταλέντο στην ανάλυση δεδομένων και το performance, σε συνδυασμό με την μακρόχρονη εμπειρία μας στο digital marketing και το creative, είμαστε σε θέση να δημιουργούμε για τους συνεργάτες μας στρατηγικές που αποδίδουν.

Services

24 times awarded in Performance & Social Media.

AWARDS

<br>Best in Financial & Insurance Services

Best in Financial & Insurance Services

InYourCity pkp.com.gr | 3.010% ROAS - Power of OpenAI
Read More
<br>Best Performance in Beauty, Health & Pharma 2023

Best Performance in Beauty, Health & Pharma 2023

Code-Driven Success: Automating Google Ads for Remarkable Results with +2.678% ROAS
Read More
<br>Best Performance In Beauty, Health & Pharma 2023

Best Performance In Beauty, Health & Pharma 2023

Code-Driven Success: Automating Google Ads for Remarkable Results with +2.678% ROAS
Read More
<br>Best Performance in Finance & Insurance 2023

Best Performance in Finance & Insurance 2023

Conquering the Online Accounting Sector in Greece with +3.010% ROAS: An Unseen Power of OpenAI
Read More
<br>Most Innovative Campaign 2023

Most Innovative Campaign 2023

+3.010% ROAS with the Power of OpenAI: The Remarkable Journey of an Accounting Firm to Top Rank in Greece’s Online Accounting Sector
Read More
<br>Best Use of Technology 2023

Best Use of Technology 2023

The Power of Smart Scripting: How an Accounting Firm Boosted Revenue by 3,010% Using Advanced Tech and SEO
Read More
<br>Best Use of Data 2023

Best Use of Data 2023

Breaking Black Friday Records: A Successful Case of Marketing Mix Modeling for Enhanced Performance +4.058% ROAS
Read More
<br>Best Small Budget Campaign 2023

Best Small Budget Campaign 2023

Leveraging Black Friday: A 5-Day Small Budget Campaign’s Unexpected Success
Read More
<br>Best Performance in Fashion & Luxury 2023

Best Performance in Fashion & Luxury 2023

High Fashion, High Returns: A Black Friday Success Story Through Innovative Marketing Mix Modeling +4.058% ROAS
Read More
<br>Peak Performance Awards 2022

Peak Performance Awards 2022

Βραβείο στην κατηγορία: Best Small Budget Campaign - Digital Selling Micro
Read More
<br>Evolution Awards 2023

Evolution Awards 2023

Βραβείο στην κατηγορία: Best in Beauty, Health & Pharma
Read More
<br>Content Marketing Awards 2022

Content Marketing Awards 2022

Βραβείο στην κατηγορία: Best Use of Content Marketing for Sales
Read More
<br>The Growth Hacking  Awards 2023

The Growth Hacking Awards 2023

Βραβείο στην κατηγορία: Best Performing in Turning Around a Business
Read More
<br>The Growth Hacking  Awards 2023

The Growth Hacking Awards 2023

Βραβείο στην κατηγορία: Best Approach in Starting your Seo efforts to a Significant Result
Read More
<br>Peak Performance Awards 2022

Peak Performance Awards 2022

Βραβείο στην κατηγορία: Best Performance in Beauty, Health & Pharma
Read More
<br>Evolution Awards 2023

Evolution Awards 2023

Βραβείο στην κατηγορία: Best in SEO for e-Business
Read More
<br>Social Media Awards 2022

Social Media Awards 2022

Βραβείο στην κατηγορία: Best Use of Meta's Family of Apps with a Limited Budget
Read More
<br>PR Awards 2023

PR Awards 2023

Βραβείο στην κατηγορία: Scaling Profits with Small Budget Lead Gen & Online PR
Read More
<br>Evolution Awards 2023

Evolution Awards 2023

Βραβείο στην κατηγορία: Best in Books, Music & Entertainment
Read More
<br>The Growth Hacking  Awards 2023

The Growth Hacking Awards 2023

Βραβείο στην κατηγορία: Best Growth Marketing Performance In e-Commerce
Read More
<br>The Growth Hacking  Awards 2023

The Growth Hacking Awards 2023

Βραβείο στην κατηγορία: Best Perfmorming Single Growth-Hack
Read More
<br>The Growth Hacking  Awards 2023

The Growth Hacking Awards 2023

Βραβείο στην κατηγορία: Best Performing Single Growth-Hack
Read More
<br>The Growth Hacking  Awards 2023

The Growth Hacking Awards 2023

Βραβείο στην κατηγορία: Best Growth Marketing Performance per Tactic & Process
Read More
<br>Evolution Awards 2023

Evolution Awards 2023

Βραβείο στην κατηγορία: Best in Books, Music & Entertainment
Read More

Conferences

A Journey of Knowledge and Inspiration

Our MISSION

Κάθε brand έχει τη δική του μοναδική ιστορία και αποστολή μας είναι να την αφηγηθούμε με τρόπο συναρπαστικό αλλά και μετρήσιμο.